Nami Bielsko

Odśnieżanie Bielsko

Odpowiedni sprzęt pozwala nam dynamiczne reagować na zmieniające się warunki pogodowe. Odśnieżamy zarówno ciągi komunikacyjne (chodniki, drogi wewnętrzne) jak również większe place (np. parkingi). Do naszej dyspozycji mamy ciągnik Lamborghini Lampo 70 wraz z pługiem śnieżnym, rozsiewaczem do soli i piasku, ładowarką do wywożenia śniegu oraz wysoko wydajne odśnieżarki. Wykwalifikowany personel gwarantuje rzetelne wykonanie odśnieżania.


Cena odśnieżania


Zapraszamy do nadsyłania zapytań z naszego formularza kontaktowego, lub poprzez telefon: +48 600 816 401

Projekt graficzny W3layouts